back

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu a účasti v soutěži „Hračka roku 2018“

 1. Registrací do uživatelského účtu
 • uděluji společnosti KNOWLIMITS Group a.s., se sídlem Rybalkova 375/59, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ 241 79 396, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17638 (dále jen „společnost“) svůj souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu:
  • uživatelské jméno, bude-li to osobní údaj;
  • emailovou adresu;
  • jméno a příjmení;
  • telefonní číslo;
  • webové stránky, bude-li to osobní údaj;
 • za účelem vytvoření uživatelského účtu a umožnění jeho administrace.
 • Zapojením se do soutěže souhlasím s pravidly soutěže „Hračka roku 2018“ a uděluji společnosti svůj souhlas, aby zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu:
  • odpověď na soutěžní otázku;
  • věk
 • za účelem zařazení do soutěže a kontaktování za účelem případného předání výhry.

 

 1. Uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě mého souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Osobní údaje týkající se soutěže pořádané v roce 2018 (odpověď na soutěžní otázku, věk) budou společností zpracovány po dobu trvání soutěže a dále 6 měsíců od jejího ukončení, nebudou-li v případě výhry zveřejněny. Osobní údaje uložené v uživatelském účtu budou společností zpracovány po dobu aktivního užívání účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

 

 1. Souhlasím s tím, že v případě výhry budou mé osobní údaje (Jméno, Příjmení) včetně mé odpovědi na soutěžní otázku, zveřejněny na webových stránkách www.hracka-roku.cz

 

 1. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné, bez jeho udělení mne však nelze zařadit do soutěže pro nepřistoupení na podmínky účasti v soutěži a nemožnost zpracovat soutěžní příspěvek bez užití mých osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Knowlimits Group a.s.

 

 1. Beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo:
 • vzít souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv zpět,
 • požadovat po společnosti informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u společnosti přístup k mým zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,
 • nechat mé zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz mých osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je společnost povinna nebo oprávněna dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud mám za to, že moje práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování mých osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.