back
SLEDUJ A NAJDI – Slabiky

SLEDUJ A NAJDI – Slabiky

Výrobce: Alexander

Postřehová hra pro 2-6 hráčů od 7 let.
Hráči sledují karty a musí co nejrychleji najít stejnou slabiku nebo souhlásku na dvou kartách současně. Při hře probíhá příjemné napětí, kdy děti vykřikují názvy dvojic a hra je po celou dobu dynamická. Hra má 3 různé varianty.

Vývoj mozku a jeho udržení v dobré formě vyžaduje neustálé cvičení. Od toho je tu hra Sleduj a najdi-SLABIKY. Zaručuje nejen skvělou zábavu plnou emocí, ale současně rozvíjí soustředění, vnímavost a pozornost. Hra také pomáhá trénovat a zlepšovat zrakovou percepci. Ta je důležitá pro orientaci v prostoru a chápání různých souvislostí. Při hře se děti soustředí a zapojují na maximum svůj postřeh tak, aby nasbírali co nejvíce dvojic. Při hře si všichni hráči skvěle potrénují nejen písmenka a čtení slabik, ale zdokonalí i svojí vnímavost a rychlost.

Princip:
Principem je pozorně SLEDOVAT karty ležící na stole a NAJÍT co nejrychleji dvojhlásku, která je společná pro dvě karty. Ten kdo dvojici najde, jako první získá tento pár na svou hromádku. Ten kdo má nejvíc dvojic se stane absolutním vítězem. Děti hledají dvě stejné slabiky nebo dvojhlásky na dvou kartách.